Jak belować makulaturę

Nie męcz się – beluj makulaturę

Przy zbieraniu, gromadzeniu i składowaniu znacznej ilości papieru, oraz kartonu nadrzędną sprawą jest belowanie makulatury. Profesjonalne belownice w znacznym stopniu pozwalają zminimalizować objętość odpadów, oraz nadają im jednolity kształt. Następstwem belowania jest znaczące zmniejszenie powierzchni potrzebnej do magazynowania, a transport i zarządzanie makulaturą staje się o niebo łatwiejsze. Wyobraź sobie, 200 kilogramów kartonów w jednym miejscu. A teraz pomyśl, że to samo 200 kg pudeł można sprasować do postaci jednej eleganckiej beli o wymiarach niewiele przekraczających 1 metr! Tak przekształcony materiał z łatwością można przewieźć wszędzie, gdzie zechcesz, a widok idealnie zapakowanego prostopadłościanu nieporównanie bardziej cieszy oczy niż ledwo utrzymująca się, sięgająca nieba sterta odpadów. Belowanie makulatury jest czynnością cichą, szybką, w dużym stopniu zautomatyzowaną. Na rynku znajduje się bardzo wiele urządzeń, oferujących różne parametry, w zależności od potrzeb użytkownika. W ten sposób możemy znaleźć belownice pionowe, z łatwością mieszczące się w większości pomieszczeń, używane do skutecznego prasowania odpadów w małych przedsiębiorstwach oraz belownice poziome, niesamowicie wydajne urządzenia służące do przetwarzania ogromnych ilości odpadów, swoimi rozmiarami dochodzące w najdłuższym miejscu do 8-9 metrów.