Kontrola czasu pracy może być prostsza

Każdy pracodawca powinien zadbać o ewidencję czasu pracy. Wymóg ten reguluje prawo pracy. Ewidencja musi dostarczać informacje na temat tego, ile godzin w kolejnych dniach spędził w pracy dany zatrudniony oraz musi uwzględniać również dni wolne . Kontrola czasu pracy jest również potrzebna do obliczania wynagrodzenia dla pracowników i pozwala stwierdzić, jak dużo godzin naprawdę wykorzystują na swoje zadania. Jak jednak ją nadzorować? Jakie rozwiązania będą pomocne dla kierownictwa oraz usprawnią kontrolę czasu pracy?

Kontrola czasu pracy nie przysporzy problemów

Kontrolę czasu pracy bardzo usprawnią innowacyjne technologie. W wielu przedsiębiorstwa codziennością jest obecnie użycie w tym celu komputerowych systemów, które zliczają, ile czasu pracownik przebywał w firmie. Pracodawca musi wyposażyć załogę w specjalne breloczki, które po przyłożeniu do czytnika rejestrują wejście czy wyjście z zakładu, jak również okazjonalne wyjście na drugie śniadanie. Komputerowa kontrola czasu pracy zdaje egzamin tak w wielkich, jak mniejszych przedsiębiorstwach.

Przepisy na temat kontroli czasu pracy

Nie zapominajmy, że dane zdobyte dzięki elektronicznym systemom do kontroli czasu pracy powinny być dostępne dla zatrudnionych – o ile tego zażądają. Kategorycznie zabronione są także próby ich zmieniania: kiedy takie działanie wyjdzie na jaw, pracodawca powinnien przygotować się na poważne konsekwencje prawne.