Rejestracja czasu pracy – czy to się sprawdzi w mojej firmie?

Rejestracja czasu pracy, to narzędzie które jest coraz chętniej wykorzystywane już nie tylko w dużych firmach, ale także w małych przedsiębiorstwach. Pozwala ono na rzetelne gromadzenie i przechowywanie informacji na temat godzin pracy każdej z zatrudnionych osób.

Jak działają systemy rejestracji czasu pracy?

Systemy RCP mogą składać się z różnych urządzeń i modułów, przez co nie jest trudno zaadaptować je do wymogów konkretnej firmy. Najpopularniejsze są systemy, które rejestrują wejścia i wyjścia pracowników na podstawie danych zebranych przez czytniki kart zbliżeniowych. Wszyscy pracownicy mają karty, które muszą przyłożyć do czytnika zawsze, kiedy chcą wejść do firmy lub gdy ją opuszczają. Systemy bardziej rozbudowane umożliwiają także fotorejestrację, odnosi się to przede wszystkim do rozwiązań, w których rejestracja czasu pracy związana jest z rejestracji kontroli dostępu.

Biometryczna rejestracja czasu pracy

W systemach kontroli dostępu, w których dokładna weryfikacja i pilnowanie bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie, zazwyczaj wykorzystywane są przyrządy biometryczne. W celu identyfikacji pracownika używany w nich jest układ linii papilarnych bądź obraz tęczówki . Metody te poza naszym krajem są również chętnie stosowane w rejestracji czasu pracy. W Polsce jednak wciąż nie zostało to uregulowane w sposób prawny. Z tego powodu właściciele firm wolą być ostrożni i zazwyczaj wybierają bezpieczne sposoby, to jest czytniki kart zbliżeniowych.