Jakie usługi detektywistyczne?

Coraz częściej korzystamy z pomocy prywatnych detektywów. Istotny zakres takiej działalności to gromadzenie wrażliwych, tajnych wiadomości dotyczących procesów karnych i cywilnych, przedmiotów, osób zaginionych lub ukrywających się i ustalanie wiarygodności świadków i dokumentów. Każda charakterystyczna przesłanka od klienta lub występujące przypadkowe okoliczności mają znaczenie.

Zakres usług detektywistycznych

Praca opiera się na prowadzeniu śledztwa z wykorzystaniem rozumowania logicznego i innych niejawnych metod dochodzenia. Przez taką postać dedukcji detektyw jest w stanie zidentyfikować prawidłowe konkluzje w oparciu o zebrane dowody oraz fakty. Działając zgodnie z prawem i określonym w licencji detektywa zakresem czynności, do usług detektywistycznych należy przedstawienie prawdziwej wersji wydarzeń w trakcie realizacji zlecenia.