Zdobądź nowe kwalifikacje – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest zdecydowanie więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może zostać tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny wykaz danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas kursu uczestnicy poznają kluczowe terminy, takie jak zbiór danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać dokumentację, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz szkolenia dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane uprawnienia, jak również dostęp do skryptów szkoleniowych i szablonów dokumentów.