Zbiorniki ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej

Wybór pomiędzy zwykłą stalą, a nierdzewną umożliwia na wiele oszczędności np. w wymianie anody. Sprzęty z niej wykonane są odporne na niszczenie pod wpływem elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem. Zawarty w stali chrom, reagując z tlenem atmosferycznym, tworzy na powierzchni stali niewidoczną powłokę tlenku chromowego. Chroni ona przed działaniem czynników powodujących korozję. Warto tu zwrócić uwagę, iż obok niektórych tworzyw sztucznych jest to materiał, który spełnia wymagania w zakresie higieny, ale też posiada walory dekoracyjne. Zbiorniki ze stali nierdzewnej mogą być: magazynowe do wody oraz procesowo-technologiczne.

Zbiorniki ze stali nierdzewnej – klasyfikacja

Zbiornik ze stali nierdzewnej jest urządzeniem w postaci walca, którego głównymi elementami są płaszcz i dennice. Płaszcze produkowane są na dowolną średnicę. W zależności od typu zbiornik może być dodatkowo wyposażony w drabiny obsługowe. Dostępne są różne typologie zbiorników ze stali nierdzewnej. Przykładem jest podział ze względu na rodzaj dennicy:

  • płaskie
  • stożkowe
  • tłoczone

Istnieje również kwalifikacja na podstawie funkcjonalności:

  • magazynowe
  • bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych
  • procesowe
  • ciśnieniowe