Jak ułożyć ciekawy scenariusz szkolenia – praktyczne porady

Scenariusz profesjonalnego szkolenia naprawdę odbiega od pozostałych skryptów. Żeby kurs okazał się skuteczny, scenariusz musi być elastyczny oraz umożliwić dostosowanie szkolenia do uczestników. Aby to okazało się możliwe, trzeba wziąć pod uwagę kwalifikacje kursantów i ich potrzeby. Jest to naprawdę istotne, bo prawidłowo opracowany scenariusz szkolenia jest podstawą pracy każdego trenera. Warto więc napisać parę słów na temat tego, jak musi on się prezentować i o czym nie zapominać przy jego opracowaniu. Przydatnych będzie niewątpliwie parę najważniejszych porad, które powinien poznać każdy, kto ma zamiar zorganizować kurs.

Scenariusz szkolenia – podstawy

Najważniejszym elementem scenariusza szkolenia jest rzecz jasna ustalenie jego długości – nie zapominajmy jednak, iż szkolenie musi być jak najdłuższe, bo krótsze kursy okazują się często dla trenerów przyczyną sporych problemów. Kolejnym krokiem powinno być ustalenie zakresu szkolenia – ten zaś musi być dostosowany do jego długości. Dopiero wówczas możemy opracować główne ćwiczenie szkolenia. Podczas dobrze przygotowanych szkoleń ćwiczenia przeprowadzane są tylko wtedy, gdy kursanci przyswoili już wszystkie niezbędne informacje – po nich następuje bowiem końcowe podsumowanie.

W scenariuszu szkolenia określ cele

Scenariusz szkolenia powinien także być źródłem informacji dotyczących tego, co należy przekazać jego uczestnikom zanim rozpocznie się ćwiczenie główne. Tak zwane cele operacyjne to zespół cech wymaganych u uczestników. Są one różnorodne zależnie od charakteru kursu. Zazwyczaj jest to opanowanie przez nich najważniejszych wiadomości i odpowiednia atmosfera wśród uczestników. Cele operacyjne podczas szkolenia powinny być wypracowane w najmniejszym dopuszczalnym stopniu, a w przypadku odpowiedniej współpracy – w optymalnym.