Język włoski

Czy opłaca się uczyć języka włoskiego?

Jakie jęzki obce są „w cenie”?

Opanowanie języka angielskiego jest w obecnym czasie standardem, zatem, żeby podnieść swoje kwalifikacje oraz pozycję na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy w stopniu przynajmniej średnio zaawansowanym. Co wybrać? Do podstawowych języków zalicza się: niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Pracownik ze znajomością kilku języków jest bardziej skuteczny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a jednostką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej niezbędny dla pracodawcy.

Czemu opłaca się zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie popularne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej natężony, dużo francuskich i włoskich przedsiębiorstw otwiera u nas swoje przedstawicielstwa i fabryki. Pomimo kryzysu gospodarka Włoch jest jedną z bardziej prestiżowych w Europie, a sami Włosi nieszczególnie znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język techniczny w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Ponadto język włoski jest językiem ”formalnym” w branżach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest trudna?

Język włoski jest wyjątkowo prosty do opanowania, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych umiejętności lingwistycznych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są przejrzyste. Jak również, wymowa jest łatwa – wystarczające jest nauczenie się podstawowych zasad i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Prostota języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich opiera się na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych występuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi pragmatycznymi aspektami język włoski to język miłości i pasji, a Włochy są pięknym krajem, a więc uczmy się włoskiego!