Kursy niemieckiego

Nauka języka niemieckiego

Do niedawna powszechna była nauka języka niemieckiego. Język niemiecki pojawiał się w każdej szkole od podstawówki aż po ogólniak.

Jak uczyć się języka niemieckiego szybko i skutecznie?

Choć wydawać by się mogło, że szybka nauka języka niemieckiego jest nierealna, to nie jest to zadanie nieosiagalne. Skuteczną naukę niemieckiego cechuje skupienie się na najbardziej użytecznych elementach. Ogranicz więc materiał do najbardziej przydatnych części.

Materiał, który zaplanowałeś/aś sobie do nauki na dany dzień powinien zawierać najistotniejsze zwroty, słowa niemieckie, które stosuje się kilkadziesiąt razy na dzień, wykluczając zwroty, których się nie stosuje zbyt często.

Dzięki temu wielkość materiału jest niewielka i jego nauczenie nie zabierze dużo czasu, a także pozwoli na zrozumienie języka niemieckiego w podstawowym zakresie.

Nauka niemieckiego w szkołach językowych

Jeśli jednak nauka w mieszkaniu nie całkiem Ci odpowiada oraz bardziej motywuje Cię praca w grupie, to placówki językowe są dla Ciebie. Niektóre z nich, jak na przykład Archer School w Krakowie proponują naukę języka niemieckiego metodą bezpośrednią.

Język niemiecki metodą bezpośrednią

Jest to rodzaj dynamicznie prowadzonych zajęć, na których uczącemu się stawiane są różnorakie pytania, na które należy odpowiadać w szybkim tempie. W tej metodzie kładzie się nacisk na mówienie oraz rozumienie słyszanego tekstu. Ważnym jest fakt, iż na zajęciach używa się tylko języka niemieckiego, nawet na początkowych etapach nauki.