Scenariusz szkolenia – jak zrobić to dobrze

Popyt na tzw. miękkie i twarde szkolenia jest od jakiegoś czasu ogromne, co powoduje, iż duża część osób decyduje się, by zrobić kurs trenerski. Jego celem jest przygotowanie do wykonywania zawodu trenera, a jego najważniejszym punktem jest nauka odpowiedniego budowania scenariusza szkolenia.

Jak przygotować odpowiedni scenariusz szkolenia?

Kreśląc scenariusz szkolenia, należy pamiętać, że nie może on być zbyt sztywny. Grupy słuchaczy są różne, odmienne bywają również okoliczności, dlatego niezbędne jest wprawdzie nakreślenie scenariusza, ale też pamiętanie, że nie zawsze będzie się restrykcyjnie go trzymać. Warto zatem brać pod uwagę różne warianty i wyjścia. Jedną z najważniejszych spraw jest dobranie obszaru zagadnienia poruszanego na szkoleniu do czasu jego trwania. Przedmiot szkolenia nie powinien być ani zbyt szeroki, ani też zbyt wąski. Nawet szkoleniowcy posiadający certyfikat trenerski wtedy, kiedy układają scenariusz szkolenia, są zmuszeni niejednokrotnie doprecyzowywać zagadnienia. Równie istotną kwestią są cele kursu. Są one oczywiście różne, ale w przypadku absolutnie każdego szkolenia celem musi być zmiana aktualnej sytuacji, a więc zwiększenie konkretnych zdolności czy modyfikacja postawy w określonych okolicznościach. Jeżeli w trakcie podsumowania widoczne staje się, iż założenia te udało się osiągnąć, można to uznać za sukces, ponieważ rezultaty te będą długotrwałe. Cel jest oczywiście ściśle powiązany z obszarem danego szkolenia.

Najistotniejszy etap scenariusza szkolenia – ćwiczenie główne

Po sprecyzowaniu celów nadchodzi czas na przygotowanie głównego ćwiczenia, które jest najważniejsze, pomimo tego, że przeprowadza się je praktycznie na koniec. Służy ono osiągnięciu głównego celu szkolenia, dlatego jego znaczenie jest niebagatelne. Na etapie tym wykorzystuje się standardowe techniki stosowane podczas szkoleń, czyli tzw. dramy – symulacje, narracje, odgrywanie scenek, a także zazwyczaj dzieli się uczestników na grupki, co pozwala na efektywniejszą pracę oraz skraca dystans między uczestnikami. By możliwe jednak było wykonanie takiego ćwiczenia, trzeba również określić cele operacyjne, co jest następnym elementem scenariusza szkolenia. Cele operacyjne to umiejętności czy zdolności, które grupa musi prezentować, by była w stanie wziąć udział w ćwiczeniu. Są one zależne od jego charakteru oraz tematu szkolenia. Zazwyczaj osiągnięcie tych parametrów obliguje do przeprowadzenia dodatkowych ćwiczeń. Po każdym ćwiczeniu niezbędne jest podsumowanie, podczas którego słuchacze mówią, czego się nauczyli. Podsumowania należy dokonać także na zakończenie zajęć.