W każdym budynku musi istnieć sprawna wentylacja. Dopiero po dłuższym czasie lekceważeń jasny staje się związek między nieodpowiednią wentylacją a wieloma negatywnymi zjawiskami w naszych domach czy miejscu pracy. Podstawą wentylacji jest nawiew powietrzny równoważący jego wywiew.

Wentylacja – jaką wybrać?

Wyróżnione są dwa fundamentalne systemy wentylacji a także tzw. system „kombinowany”. Najpopularniejsza wciąż pozostaje wentylacja naturalna, w której powietrze przemieszcza się naturalnie. Inną metodą jest mechaniczna wentylacja – ruch powietrza wymuszony jest przez specjalny sprzęt. W sprzyjających warunkach działać może także wentylacja hybrydowa.

Następstwa niewłaściwej wentylacji

Niewłaściwa wentylacja wiąże się ze zbyt małą lub zbyt dużą zawartością tlenu w powietrzu. W pierwszym przypadku, osoby, które przebywają wewnątrz pomieszczenia mogą mieć zawroty głowy – u części z nich mogą wystąpić nawet omdlenia. Taka sytuacja może także fatalnie wpływać na proces spalania w urządzeniach gazowych. Z kolei zbyt duża ilość tlenu w powietrzu powoduje ożywienie i prowadzi do znacznego wzrostu ciśnienia. Są to również wymarzone warunki do rozwoju pleśni i grzybów.