Custom Publishing

Skieruj się na http://www.pracowniaregister.pl/custom-publishing-czasopisma-firmowe-i-gazety-firmowe-pod-klucz/, aby otrzymać informacje o custom publishing

Custom publishing związany jest z wydawaniem różnego typu marketingowych publikacji papierowych. Jest to technika całościowej obsługi zleceń w zakresie wydawnictw papierowych. Zwykle związane jest to z projektowaniem książek, biuletynów, czy ulotek od zera, ale często firmy podejmują się również kontynuacji rozpoczętych zleceń lub też bazowania na projekcie przygotowanej wcześniej.

Custom publishing – jak wygląda w praktyce?

Firmy, które zajmują się custom publishingiem łączą w sobie działania agencji reklamowej, PR-owej, wydawniczej, redakcyjnej oraz drukarni. Do wydawnictw tego typu zalicza się:

  • tradycyjne magazyny papierowe,
  • newslettery,
  • e-ziny, czyli magazyny internetowe,
  • różnego rodzaju katalogi,
  • publikacje książkowe,

Cele custom publishingu

Do zadań custom publishingu zalicza się osiąganie celów marketingowych, celów z zakresu public relations oraz komunikacyjnych, takich, jak:

  • zwiększenie ilości partnerów biznesowych,
  • zwiększanie lojalności,
  • budowanie i zwiększanie świadomości marki,
  • efektywna komunikacji wewnętrznej z pracownikami lub innymi grupami interesu służącej: informowaniu, motywowaniu, integrowaniu, edukowaniu oraz budowaniu kultury firmowej.

Dane:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]