Firmowy biuletyn – projekt gazety

Uzyskaj więcej informacji o sporządzaniu projektu gazety. Skieruj się w to miejsce

Gazeta firmowa to bardzo dobry sposób motywowania ekipy, ale też działanie wykraczające poza mury firmy. Sprawdźmy więc, jakie treści można zamieścić w takiej gazetce i dlaczego warto się na to zdecydować.

Projekt gazety – motywuje załogę

Gazeta firmowa może pełnić 2 role. Kluczową jest komunikacja wewnętrzna – pisanie o osiągnięciach, pochwalenie się ponadprzeciętnymi wynikami, rozmowy z przodującymi członkami personelu. Tego typu broszury mają duży wpływ na działanie całego przedsiębiorstwa, ponieważ świetnie motywują załogę. Dzięki temu podwładni są bardziej chętni do współpracy między sobą, czują więź z zespołem, a ich zwykłe obowiązki zapewniają im więcej satysfakcji. Statystyki dowodzą, że firmowy biuletyn sprawia, że pracownicy czują odpowiedzialność za produkowane artykuły, poprawia się też atmosfera w firmie. Wielką zaletą jest również ulepszanie kanałów komunikacji pomiędzy pionami, które bywają częstą przyczyną nieporozumień w wielu korporacjach. Gazeta firmowa gwarantuje także stuprocentową przejrzystość strategii korporacji.

Projekt gazety – zaufaj fachowcom

Oczywiście korporacyjny biuletyn to również wspaniała metoda komunikacji zewnętrznej. Gazetka może dotrzeć do czytelników takich jak: usługobiorcy, media, potencjalni inwestorzy, uczniowie. Gazeta firmowa dzięki temu promuje działania naszego przedsiębiorstwa, podnosi sprzedaż, a także stanowi część profesjonalnego PR. Myśląc o wydawaniu firmowego biuletynu musimy w pierwszej kolejności zaangażować redaktorów i zaprojektować szatę graficzną. Najlepiej posiłkować się pomocą fachowców (np. grafików projektowych), którzy stworzą projekt gazety, określą ilość stron i zajmą się wydaniem. gazeta firmowa na pewno wypełni swoją misję.

Dane:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]