Projektowanie biuletynów firmowych

biuletyn firmowy

Pozytywny obraz firmy w oczach jej pracowników ma podstawowe znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania. Budowanie dobrych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni skutkuje wzrostem ich lojalności wobec przedsiębiorstwa. Wewnętrzny PR, którego zamiarem jest prowadzenie spójnej i budzącej zaufanie polityki informacyjnej wobec pracujących, może korzystać z licznych narzędzi. Należy do nich biuletyn firmowy.

Co określamy biuletynem firmowym

Biuletyn firmowy to czasopismo kierowane do pracowników danej organizacji. To warte polecenia narzędzie do tworzenia więzi między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczna metoda na zwiększenie mocy wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe dają szansę organizacji na cementowanie społeczności pracowników, wzmacniają ich poczucie współuczestnictwa w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz z powodzeniem informują.

Dobrze zaprojektowany biuletyn firmowy

Poprawnie stworzony biuletyn firmowy jest cennym narzędziem w rękach fachowców od wewnętrznego PR. Ważne jest, to by zawierał treści zredagowane w profesjonalny sposób oraz wyglądał nie gorzej od dostępnych na rynku prasowym wydawnictw. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i daje szansę na prowadzenie polityki informacyjnej w atrakcyjny sposób. Biuletyn firmowy powinien być przyjemny w czytaniu i oglądaniu, dzięki czemu może on być zajmujący także dla rodzin zatrudnionych i ich pozostałego otoczenia. Tworzy to dobrą atmosferę wokół organizacji, która może zaprocentować poprawą zaufania i motywacji pracowników.

Dane:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]