Czeka Cię kontrola podatkowa? Nie obawiaj się

Kontrola podatkowa może być przeprowadzona we wszystkich przedsiębiorstwach. Oczywiście jej rozpoczęcie nie znaczy, iż Urząd Skarbowy ostatecznie zarządzi dla nas kary, niestety zawsze jest pewne niebezpieczeństwo, że wysunie oskarżenia, które w naszej opinii nie okażą się zgodne z prawdą. Celem kontroli podatkowej jest stwierdzenie, czy przedsiębiorstwo właściwie opłaca swoje zobowiązania fiskalne. Jeśli jej efekt będzie negatywny, będzie to oznaczało, iż kontrolerzy nie stwierdzili żadnych odstępów od normy. Wynik pozytywny zaś może stać się źródłem dużych problemów, gdyż oznacza on, że Urząd Skarbowy doszukał się nieprawidłowości w opłacaniu danin. Jak zatem łatwo przejść przez kontrolę podatkową?

Zasady kontroli podatkowej

W teorii przeprowadzającym podczas kontroli podatkowej będzie wysoki, mający do tego uprawnienia urząd – na przykład wójt czy prezydent miasta albo naczelnik danego oddziału fiskusa. W praktyce kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez oddelegowanych w tym celu inspektorów, którzy powinni działać co najmniej w dwójkę. Jak już wspomnieliśmy, jeżeli trafią na nawet najmniejsze błędy fiskalne, jej efekt będzie pozytywny, a to dla nas będzie związane z poważnymi czasem karami pieniężnymi. Dobrze zatem wiedzieć, jak ich uniknąć.

Kto pomoże podczas kontroli podatkowej?

Wymagane będą w tym celu fachowe umiejętności oraz szeroka wiedza z zakresu prawa podatkowego. Z tego powodu kiedy w naszej firmie zorganizowana będzie kontrola podatkowa, zaś nam zależy na tym, by ustrzec się ewentualnych sankcji, warto uda się do sprawdzonego doradcy podatkowego. Czemu? Jego umiejętności okażą się niezbędne, aby przygotować efektywne dokumenty kasacyjne do urzędu oraz wskazać argumenty, jakie być może pozwolą na ustrzeżenie się wspomnianych sankcji, zaś on sam zapewni firmie kompleksowe reprezentowanie w kontaktach z fiskusem.