Deportacja

Jeżeli poszukujesz rzetelnych danych o procesie deportacji i ekstradycji to zachęcamy odwiedzenie strony www.ekstradycja.eu. Nowe przepisy dotyczące procesu ekstradycyjnego między krajami należącymi do Unii Europejskiej zostały znowelizowane i weszły w życie 1.01.2004r. Ważną informację stanowi fakt, że teraz nie obowiązuje już wytyczna tzw. podwójnej odpowiedzialności. Ma to taki skutek, iż wniosek o wydanie i przekazanie osoby, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw, ma moc prawną bez względu na to, czy dany czyn jest uznawany za karalny w obu krajach. Europejski Nakaz Aresztowania jest to z kolei decyzja sądowa, którą wydaje Państwo będące członkiem Unii Europejskiej. Głównym celem ENA jest aresztowanie osoby poszukiwanej i przekazanie jej do kraju ojczystego. Należy również mieć na uwadze, że kraj należący do UE może również nie zastosować się do przepisów związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania np. gdy niski wiek osoby, która została objęta nakazem aresztowania uniemożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności w tym państwie.