Krakowska Kancelaria – prawnicy i radcy prawni z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie cywilnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Ogromną część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy, jak również zminimalizowanie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – doradztwo i obsługa prawna podmiotów prawa handlowego

Zakres działalności Kancelarii skupia się także na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, handlowe, administracyjne czy nawet podatkowe. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojej firmy, dlatego skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne skutki prawne.