Porady prawne w Rzeszowie – Kancelaria TMH

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Zapewnia całościową obsługę prawną przedsiębiorstw, nie wyłączając start-upów, doradza w obszarze inwestycji finansowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy również kompleksową obsługę klientów indywidualnych – udziela porad we wszystkich dziedzinach prawa, reprezentuje Klientów w sporach i wspiera podczas negocjacji, a także pomaga uzyskać odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki finansowe, zwłaszcza z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
W Kancelarii TMH zatrudnieni są doświadczeni prawnicy. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w niżej wymienionych dziedzinach prawa:
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo cywilne,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe.
Reprezentuje również swoich Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym i Urzędem Patentowym RP.