Co warto wiedzieć o restrukturyzacji?

Kiedy przedsiębiorstwo znalazła się w poważny kryzys, zobowiązania w stosunku do partnerów rosną z dnia na dzień i ogłoszenie bankructwa wydaje się najodpowiedniejszym rozwiązaniem, być może nadszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – na ratunek upadającym firmom

Restrukturyzację można zdefiniować jako przekształcenie firmy, mającą na celu uniknięcie jej upadłości i w rezultacie zwiększenie jej wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo daje mnóstwo możliwości doprowadzenia do układu z wierzycielami, przez co jest zdecydowanie w wyższym stopniu ukierunkowane na przedsiębiorców. Same postępowania toczą się krócej niż w latach poprzednich i są odformalizowane. Restrukturyzacja daje wiele korzyści: pozwalają zastopować egzekucje komornicze, spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, wstrzymać sfinalizowanie niepomyślnych ugód, a przede wszystkim uchować przedsiębiorstwo przed bankructwem.

Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczona wyżej ustawa dopuszcza 4 modele postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie układowe, na które decydują się z reguły przedsiębiorcy na skraju niewypłacalności. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć majątek dłużnika przez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas trwania takiego postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy aniżeli 12 miesięcy, ponieważ w sprawach dotyczących wierzytelności spornych, to sąd podejmować decyzję o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po opracowaniu i zatwierdzeniu listy zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w domyśle ma prowadzić do szybkiego zawarcia układu między dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten rodzaj restrukturyzacji trwa najczęściej nie dłużej niż pół roku.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a w tym samym czasie zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Łączy się to jednakże z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W takim postępowaniu to zadłużona spółka przy współudziale z nadzorcą układu, którego zresztą sama wyznacza, osobiście prowadzi rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Rolą sędziego jest tu tylko zatwierdzenie układu kierując się wolą wierzycieli.

Warto zaakcentować, że funkcjonują ograniczenia, które warunkują, jaki typ restrukturyzacji można przeprowadzić w konkretnym przypadku. Przykładowo postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można rozpocząć jedynie wówczas, gdy wysokość wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku wymagane jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego lub układowego. Procedury restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, wobec tego jeżeli postanawiasz o ich prowadzeniu, ale nie masz pewności, jaki typ będzie najlepszy dla Twojej spółki, obligatoryjnie skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.