Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Jak wystawić notę księgową na 40 euro - poszerz swoje wiadomości!

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 100 lub 70 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Warto wspomnieć, iż taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez wymogu uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy utrzymywanych często przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. Przecież przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty za fakturę może być niespodziewane przeoczenie albo krótkotrwałe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego zamierzony zabieg. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego darmowo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest również w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]