Faktura proforma i faktura VAT – poznaj różnice

Dowiedz się czy faktura proforma jest wiążąca na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi własną firmę, ale też i większość osób realizujących zakupy przez internet, otrzymał przynajmniej raz fakturę pro forma. Nie każdy jednakże wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i co go odróżnia od normalnej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w w księdze przychodów i rozchodów?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, toteż często spotykamy się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Warto jednakże zachować ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, który rodzajem propozycji jakiejś oferty. Nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi czy nabycia artykułów, a więc w myśl przepisów ustawy o VAT nie wywołuje następstw w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, ponieważ dotyczy sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie została zrealizowana, tym samym warunki transakcji w niej opisane mogą wciąż być zmienione.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma posiada te same elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, m.in.:

  • dane kontrahentów (odbiorcy i wystawcy),
  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • nazwę towarów albo usług, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o kwocie ewentualnych rabatów,
  • wskazanie terminu doręczenia towaru lub wykonania usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

Żeby nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę należy oznaczyć dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Należy też pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, gdy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji lub wpłaci zaliczkę.