Skuteczna i tania windykacja należności? To możliwe!

Zajrzyj tu po więcej szczegółów o automatycznej windykacji należności.

Jest mnóstwo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Regularne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez windykację długu. Chociaż termin ten prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego wszczyna się w stosunku do dłużnika stosowne czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wysyła taką samą ilość paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie wniesiona w określonym terminie z pewnością wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – ustaw swoje scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona procedurę upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może ustawić indywidualne scenariusze działań wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, określając m.in. interwały między wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, gdy wspomniane powyżej kroki okażą się bezskuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie skutkuje również wyraźną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]