Właściwości ekogroszku

Ekogroszek jest paliwem, które pozyskiwane jest z węgla kamiennego lub też z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel jest postaci stałej. Węgiel wykorzystywany do wprodukowania ekogroszku musi mieć takie parametry fizykochemiczne, jak: niska zawartość siarki (mniejsza niż 1%), a jednocześnie być wysokokalorycznym, tj. musi być spełniony wymóg 24MJ/kg substancji. Ponadto, ważnym jest to, ażeby węgiel ten nie miał w swoim składzie dużej ilości wody oraz innych substancji niepalnych.

Ekogroszek jest wykorzystywany do produkcji energii w specjalnych kotłach retortowych. Wykorzystywany jest wówczas ekogroszek workowany, który jest odważony i gotowy do użycia. Ze względu na rozmiary ziaren, w zakresie 5-25 mm, ekogroszek może być stosowany w automatycznych dozownikach węgla.

Dlaczego warto używać ekogroszek?

  • Wybór ekogroszku jako substancji do ogrzewania gospodarstw domowych wiąże się z dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż to ma miejsce w przypadku spalania innych paliw. Ekogroszek jest przez to klasyfikowany do grupy paliw ekologicznych.
  • Dzięki zastosowaniu kotłów retortowych obniżona jest również zawartość tlenku węgla, dioksyn, furanów oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Po spaleniu ekogroszku pozostaje również dużo mniej popiołu.