Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Dowiedz się, gdzie nabyć kontenery stalowe

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są generowane podczas różnych prac budowlanych i renowacji, a także odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednak wyniknąć problemy związane z składowaniem i transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania oraz przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których podmiotów?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]