Sprzedaż polskiego węgla

Promocja polskiego węgla

W związku z wyzwaniami związanymi z koniecznością konkurowania na polskim rynku z węglem importowanym, Południowy Koncern Węglowy S.A. rozpoczął politykę wzmacniania pozycji polskiego węgla.

Węgiel kamienny i brunatny

Węgiel jest nieodawialnym źródłem energii, którego wartość energetyczna jest zależna od jego składu (np. od zawartości wody). Największe złoża węgla kamiennego znajdują się w Chinach, w USA, Indiach, RPA oraz w Australii i na Ukrainie.

Wydobycie węgla w Polsce

Jeżeli chodzi o wydobycie węgla w Polsce, to jego pokłady znajdują się głównie na Górnym Śląsku oraz w województwie lubelskim. Regionalni dostawcy sprzedają takie rodzaje węgla, jak:

  • Węgiel typu Gruby I i Orzech – to rodzaje o najwyższej kaloryczności i jednocześnie najmniejszej ilości popiołu pozostającego po ich spalaniu, dlatego są powszechnie używane w celu ogrzewania gospodarstw domowych
  • Węgiel Groszek – rodzaj drobnego węgla, który może być spalany tylko i wyłącznie w specjalnych kotłach retortowych, które wyposażone są w automatyczne podajniki węgla, co stanowi ich główną zaletę
  • Miał – najdrobniejszy z dostępnych na rynku rodzajów węgla i jednocześnie najtańszym, który wykorzystywany głównie do spalania w elektrociepłowniach i elektrowniach.