Z czym związana jest Dyrektywa EMC

Rozporządzenia EMC mają na celu wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich UE jednorodnych regulacji odnośnie urządzeń elektrycznych. Jakie dyrektywy są stosowane aktualnie i jakich kwestii dotyczą?

Dyrektywa EMC – przystosowanie rozporządzeń UE do rodzimego ustawodawstwa

Dyrektywa EMC ma zapewnić sprawne funkcjonowanie urządzeń elektrycznych, których jest w naszym środowisku bardzo duża ilość. Obecnie w naszym kraju stosowane są przepisy, które uzyskały ważność w kwietniu 2016 roku. Nowa dyrektywa zastąpiła nieaktualne już regulacje, których celem było zaadaptowanie rozporządzeń Unii Europejskiej do rodzimego stanu prawnego. Jak możemy przeczytać w obecnej dyrektywie EMC, opisuje ona m. in. obowiązki wytwórców i przedsiębiorstw importujących urządzenia oraz precyzuje jaki sprzęt podlega nowym przepisom. Wytyczne EMC nie mają zastosowania do urządzeń radiowych stosowanych przez radioamatorów, urządzeń lotniczych, jak również tych, które zostały specjalnie skonstruowane do przeprowadzania badań.

Dyrektywa EMC – typu i numer partii

Urządzenia elektroniczne nie mogą zaburzać funkcjonowania innych sprzętów – to właśnie reguluje dyrektywa EMC obowiązująca w krajach członkowskich UE. Dzięki nowym regulacjom producenci i dystrybutorzy uzyskują informację w jaki sposób oznaczać urządzenia udostępniane na rynku. Konieczne jest np. podanie informacji umożliwiającej identyfikację, oznaczenia producenta, zarejestrowanej nazwy handlowej, a także informacji o sposobie użytkowania w języku danego kraju. Niezwykle istotne jest również przygotowanie dokumentacji technicznej, która zawiera projekt koncepcyjny, schematy podzespołów, wykaz specyfikacji technicznych i wyniki obliczeń projektowych. Jednocześnie importerzy są zobligowani do usunięcia ze sprzedaży sprzętu niespełniającego kryteriów unijnych przepisów.