Aby budynek był bezpieczny – o hydroizolacji ściany fundamentowej

Każdy dom wykonany jest z paru typów ścian. Do tych najbardziej istotnych bez wątpienia wlicza się ściana fundamentowa, która często określana jest także mianem fundamentów. Fundament to podwalina obiektu budowlanego. To on przejmuje wszystkie obciążenia, po czym przekazuje je na warstwę gruntu. Dzięki temu cała konstrukcja budynku odznacza się stabilnością. Rolą ściany fundamentowej jest więc powiązanie w sposób naprawdę stabilny struktury budynku z gruntem. Nie trudno więc domyśleć się, że ściana tego rodzaju musi zostać prawidłowo wykonana.

Ściana fundamentowa – odpowiednie metody hydroizolacji

Aby ściana fundamentowa cechowała się trwałością i właściwie spełniała swoją rolę, musi być prawidłowo zabezpieczona przed wpływem wilgoci. Należy wiedzieć, że mnóstwo inwestorów, architektów, a nawet ekip budowlanych nie ma wystarczającej wiedzy, która pozwala na dobranie odpowiedniej metody hydroizolacji. Używanie nieodpowiednich materiałów hydroizolacyjnych lub niewłaściwie dobrany budulec sprawiają, że ściana fundamentowa może okazać się nieodporna na wpływ wody. A wówczas wystąpić mogą duże problemy.

Ściana fundamentowa – zasady wykonania oraz najlepszy materiał

Beton okazuje się być doskonałym materiałem do wykonania ściany fundamentowej. Sprawdzi się on zwłaszcza tam, gdzie poziom wód w gruncie jest dość wysoki. Na materiale tego typu bez żadnych kłopotów wykonuje się naprawdę skutecznie działającą hydroizolację. Należy jednak pamiętać, że jeśli w ścianie wykonano łączenie fug, to miejsca te muszą zostać zabezpieczone w szczególny sposób. Wszystko dlatego, że miejsca te są słabe i to najczęściej właśnie przez nie przesiąka woda gruntowa, prowadząc do uszkodzenia ściany. Dość kiepskim materiałem, z którego wykonuje się ściany fundamentowe okazuje się być natomiast czerwona cegła. Ten budulec woda przenika bez trudu. Co więcej, wilgoć wspina się w górę ściany, powodując takie uszkodzenia, jak puchnięcie, a potem odpadanie tynku. Do tego dodać należy szpecące zacieki. Dlatego realizację hydroizolacji ściany fundamentowej najlepiej jest powierzyć doświadczonej firmie.