Hydroizolacja – konieczne zabezpieczenie ścian przed zawilgoceniem

Właściwe zabezpieczenie budynków przed negatywnym wpływem wilgoci jest ogromnie ważne. Nawet perfekcyjnie wykonany, solidny obiekt, zbudowany z materiałów świetnej jakości, może ulec destrukcji z powodu działania wody. Stanie się tak, jeżeli zaniedba się obowiązek wykonania hydroizolacji bądź też przeprowadzi te prace nieprawidłowo albo z wykorzystaniem złych materiałów.

Dlaczego hydroizolacja jest tak istotna?

Każdy budynek narażony jest na kontakt z wodą, nie tylko jeżeli zlokalizowany jest na gruncie podmokłym. Woda szkodzi zaś wszelkim materiałom budowlanym (szczególnie cegłom glinianym) – rozpulchnia je, dewastuje tynki i sprawia, że obiekt nie tylko jest nieestetyczny przez zawilgocone ściany, lecz również ulega stopniowej degradacji. Utrudnia to jego używanie, a czasami wręcz, z powodu wilgoci w pomieszczeniach, czyni je niemożliwym do zamieszkania. Oczywiście najmocniej zagrożone destrukcyjnym działaniem wody są fundamenty, które przecież stanowią o stabilności obiektu, co powoduje, że ich zabezpieczenie ma szczególne znaczenie. Poza tym wilgotne fundamenty sprawiają, że budynek wyziębia się. Działanie wilgoci i wynikające z tego rezultaty istotnie obniżają także wartość obiektu, rozsądniej zatem ochronić się przed takim zjawiskiem, stawiając na dobrą hydroizolację.

Hydroizolacja trwała i wytrzymała

Do ochrony budynków przed kontaktem z wodą stosuje się rozmaite techniki oraz materiały, za każdym razem jednak, jeżeli pożąda się trwałości oraz skutecznej ochrony, trzeba zastosować materiały wysokiej jakości, dostarczane przez zaufanych producentów. W innym przypadku po krótkim okresie konieczna może być wymiana izolacji, jej naprawa bądź uszczelnienie, a to pochłania wielkie środki finansowe i jest dość kłopotliwe.
Jeżeli chodzi o rodzaje hydroizolacji, to znana jest hydroizolacja pozioma i pionowa. Pozioma nie dopuszcza do wciągania wody przez mury fundamentów, druga zaś chroni obiekt przed wilgocią z zewnątrz.