Badania geotechniczne – kluczowe dla każdej inwestycji

Badania geotechniczne okazują się niezastąpione w czasie planowania budowy obiektu. Dzięki danym, jakie za ich pośrednictwem uzyskamy, zazwyczaj jesteśmy w stanie ustrzec się różnych trudności. Jakich? Przede wszystkim tych, jakie biorą się z obecności wody w glebie. Badania geotechniczne mówią nam, czy w glebie na konkretnej działce znajdują się wody gruntowe – znacznie utrudniają one wybudowanie piwnicy, zatem takie badanie pozwoli na rezygnację z tego pomysłu oraz oszczędzenie sporych sum. Badania geotechniczne powiedzą nam również, czy trzeba wykonać skuteczne odprowadzenie wilgoci, aby ustrzec się problemów wiążących się z niewsiąkaniem wody w wyniku braku przepuszczalności ziemi.

Waga badań geotechnicznych

Badania geotechniczne polegają na pobraniu próbek ziemi z różnych miejsc. Możemy zaczerpnąć je zarówno ręcznie, jak i z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Ta druga metoda stosowana jest przede wszystkim w celu pobrania próbek ze znacznych głębokości lub przy gruntach o dużej twardości. Dobrze pamiętać, iż im większa będzie ilość odwiertów, tym bardziej miarodajne rezultaty przyniosą badania geologiczne. Po pobraniu próbek powinny one trafić do dalszych badań, gdzie geolog zbada je pod kątem obecności wody, jak również pozostałych związków i metali.

Komu zlecić badania geotechniczne?

Jak widać, wyniki badań geotechnicznych są bardzo ważne – wpływają na opłacalność inwestycji i wielkość związanych z nią kosztów. Należy więc zlecić ich wykonanie doświadczonemu geologowi. Jak więc go wybrać? Świetnym wyjściem okaże się powierzenie badań geotechnicznych geologowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia – gwarantują one, że rezultaty badań geotechnicznych będą dokładne, zaś my dzięki nim bez obaw będziemy mogli sfinalizować budowę i uniknąć dodatkowych wydatków.