Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

Pragniesz poznać więcej informacji o badaniach operatorów Bielsko? Skieruj się na http://www.badaniabielsko.pl

Do pracy w wielu profesjach potrzebne są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By sprawdzić, czy dana osoba je ma, wykonuje się specjalistyczne testy. By je przeprowadzić, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu rzutuje rodzaj zawodu, w jakim chce działać badany. Inne testy wykonywane są wobec sędziów, odmienne zaś dla operatorów maszyn czy wózków widłowych. Jak nietrudno się domyślić, te ostatnie badania są zlecane dużo częściej. Dobrze zatem powiedzieć parę zdań o tym, jak one przebiegają, jakie akty prawne regulują ich specyfikę i jakie zdolności okazują się w ich czasie sprawdzane.

Reguły badań operatorów

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków widłowych oraz pozostałych maszyn stosowanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być przeprowadzane co trzy lub cztery lata, z wyjątkiem kandydatów po 50 roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co dwa lata. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż wygląd badań może być zmieniony, jeśli przeprowadzający je psycholog stwierdzi, iż konieczne są inne badania albo poszczególne części są w konkretnym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zwykle formę papierowego testu oraz test badający zdolności intelektualne. Potem wykonywane są badania na refleks, opierające się najczęściej na naciśnięciu właściwego przycisku po zapaleniu diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi odpowiednio szybko zahamować. Badania operatorów to również testy zdolności percepcji odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]