Badania operatorów – na czym polegają?

Jeśli chcesz zlecić badania operatorów Bielsko, zajrzyj na www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą długi czas i niezwykle wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że badania te znajdują także zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do pracy osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: czego trzeba się spodziewać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie odbiegają bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe i temperamentalne, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Liczy się szczerość i rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w przypadku osób chcących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Poznając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie w stanie w odpowiednio szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają też predyspozycje do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu i widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może przeprowadzić tylko psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]