Badania psychologiczne kierowców zawodowych i nie tylko

Pragniesz poznać więcej informacji o badaniach psychotechnicznych Kęty? Skieruj się na http://www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/

Badania psychologiczne kierowców pozwalają sprawdzić czy osoby badane mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów. W jaki sposób przebiegają testy i co konkretnie weryfikują? Jakie aparaty wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów służbowych i egzaminatorów

Badaniom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D. Do testów przystępują też kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 lat są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i aparaturowa

Badanie psychologiczne składa się z 2 części. Najpierw kandydaci podchodzą do części teoretycznej. Na tym etapie sprawdzana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy poziom lęku. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część aparaturowa, która mierzy głównie widzenie przestrzenne, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie badań wykorzystuje się między innymi kabinę ciemniową, miernik sprawności sensomotorycznej oraz równoważnię. Badania polegają przykładowo na naciskaniu odpowiednich przycisków i obserwowaniu, w jaki sposób osoba badana radzi sobie ze wskazaniem figur po olśnieniu światłem.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]