Czym zajmuje się biuro detektywistyczne?

Usługi detektywistyczne cieszą się w Polsce popularnością – dzięki nim można uzyskać dowody do postępowań toczących się przed sądem, zdobyć cenne informacje na temat pracowników, a także członków rodziny. Profesjonalne biuro detektywistyczne oferuje kompleksowe usługi i umożliwia sprawdzenie między innymi zasadności wystawienia tzw. L-4, warunków sprawowania pieczy nad małoletnim, wierności małżonka lub ustalenie źródeł zarobku. Biura detektywistyczne zatrudniają doświadczonych pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę z obszaru nowych technologii czy prawa, dzięki którym pozyskanie cennych danych jest zdecydowanie prostsze.

Agencja detektywistyczna – kto często korzysta z jej pomocy?

Do agencji detektywistycznych często zgłaszają się osoby pragnące dowieść niewierności małżonka i przedstawić je w sądzie w charakterze dowodu w sprawie rozwodowej. Niejednokrotnie zdarzają się też zlecenia dotyczące ustalenia pobytu dziecka będącego ofiarą tzw. uprowadzenia rodzicielskiego. Szerokie spektrum usług świadczonych przez doświadczone agencje detektywistyczne sprawia, że z ich wiedzy korzystają nie tylko osoby prywatne, ale też firmy pragnące sprawdzić swoich pracowników. Jest to popularne szczególnie w przypadku zawierania umów o zakazie konkurencji albo kontraktów z tzw. klauzulą poufności, zobowiązującej zatrudnionego do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Usługi detektywistyczne – dlaczego warto zaufać zawodowcom?

Firma detektywistyczna posiada specjalistyczne wyposażenie, które pozwala w skuteczny i szybki sposób uzyskać kluczowe informacje. Są to m.in. profesjonalne kamery, aparaty czy lokalizatory GPS. Ich personel ma dodatkowo biegłość w sprawdzaniu ksiąg sądowych. Raport wykonany przez detektywa to niepodważalny dowód, który można użyć w razie rozprawy sądowej.