Izolacja fundamentów ma ogromne znaczenie

Osłona fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć przenikająca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich struktury, a wykwity grzybów oraz pleśni za czasem odbiją się niekorzystnie na zdrowiu ich rezydentów.

Kto przeprowadzi hydroizolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, powinno się zostawić opracowanie najlepszej metody hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budynków, ale również w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w danym przypadku. Wszak zastosowanie należytych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest również dogłębna analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Sposoby izolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią stosuje się odmienne sposoby. Płytę fundamentową, na której zwykle stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej zastosować ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin użycie izolacji pionowej i poziomej, która zastopuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów także wypada zlecić profesjonalistom, bowiem kardynalnym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) bądź zastosowanie ich tanich substytutów, nie mających analogicznych właściwości wodochronnych. Niepoprawne wykonanie prac czy użycie materiałów niedobranych do poziomu obciążenia wilgocią może skutkować, że będzie ona nieskuteczna.