Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków

Na skuter otwarcia się Polski na rynki z większości państw świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń przygotowują tysiące poświadczonych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, iż w sieci bez problemu można wyszperać darmowe narzędzia oferujące translację, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest często obligatoryjne, np. jeśli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach głowimy się, jak wstępnie oszacować cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależna jest cena przekładu?

Czas realizacji, język, stopień trudności tłumaczenia – to ma wpływ na finalny koszt usługi

Końcowy koszt translacji tekstu determinują wyliczone niżej czynniki:
1. Kierunek translacji. Translacja z innego języka na język polski jest zasadniczo o kilkanaście procent tańsza aniżeli tłumaczenie na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niemiecki, holenderski) czy romańskich (portugalski, włoski) będzie na ogół tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (m.in. rosyjskiego, bułgarskiego, ukraińskiego).
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “na już” powinniśmy szykować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo poruszane w tekście tematy. Translacja prac naukowych, kontraktów handlowych czy opracowań medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji karygodnych błędów.

Dlaczego przekład przysięgły to większy wydatek?

Należy dodać, iż przekład różnego typu dokumentów jak akt ślubu albo świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny, jak również oznacza czy tłumaczenie powstało z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli zazwyczaj mają stały cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w razie potrzeby zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]