Jakie zlecenia przyjmie prywatny detektyw?

Usługi detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się przydatne też dla przedsiębiorców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim naprawdę nie jest w stanie pracować lub czy informacje zawarte przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu jakich spraw może być pomocny.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba posiadać stosowną licencję, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby podchodzące do testu muszą także spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, co najmniej średniego wykształcenia i obywatelstwa któregoś z krajów należących UE. Wymogiem jest też niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Większość zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się między innymi kiedy mamy podejrzenie, iż nasz małżonek jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam też ustalić rzeczywistą wysokość dochodów byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.