Kiedy przeprowadza się spawanie światłowodów?

Światłowody, czyli włókna szklane przewodzące światło, rozpowszechnione są w wielu branżach, np. do przesyłania danych. To właśnie one powodują, że możemy korzystać z szybkiego internetu. Jak przeprowadza się spawanie światłowodów i dlaczego jest to tak istotne?

Spawanie światłowodu – mechaniczne i łukiem elektrycznym

Istnieją 2 sposoby spawania światłowodów. Pierwszy z nich to spawanie z wykorzystaniem szybkozłączek, które przeprowadzane jest w wypadku mniej wymagających przewodów. Kolejną metodą jest spawanie światłowodu przy pomocy specjalnych spawarek. Wykorzystywane do tego celu spawarki światłowodowe nagrzewają zakończenia włókna oraz scalają je ze sobą. Do zabezpieczenia łączenia używa się specjalnej osłonki, a przewód umieszcza w mufie. Jednocześnie niezwykle ważne jest dokładne sprawdzenie poprawności wykonania każdego spawu. W tym celu wykonywany jest specjalistyczny pomiar optyczny. Jego zadaniem jest sprawdzenie parametrów sieci, określenie czy ma prawidłową tłumienność.

Spawanie światłowodów – zleć je fachowcom

Pomiar reflektometryczny sprawdza tłumienność spojeń, dzięki niemu można też znaleźć miejsce wystąpienia awarii połączenia. Pomiar wskazuje także rozkład tłumienia wzdłuż kabla (wydruku lub na ekranie). Poprawne złączenie światłowodów jest niezwykle istotne i zapobiega utracie sygnału. Spawanie światłowodów wykonuje się zarówno wewnątrz budynków, jak i na terenach otwartych, w nowobudowanych lub już funkcjonujących sieciach światłowodów. Wykonanie usługi najlepiej zlecić doświadczonym firmom zajmującym się optyką światłowodową teletechnicznymi. Tylko wtedy zyskamy pewność, że sieć jest zespojona właściwie. W Rzeszowie znajdziemy wiele podmiotów zajmujących się spawaniem światłowodów.