Kiedy warto zgłosić się po pomoc do kancelarii dorady podatkowego?

Prawo podatkowe na terenie naszego kraju ciężko uznać za prosty czy przejrzysty. Osoby prywatne, ale również i bardzo dużo przedsiębiorstw ma trudności z odpowiednią interpretacją ordynacji podatkowych. Samodzielne zrozumienie tych przepisów może nam się nie powieść, co więcej, może prowadzić do rozmaitych problemów. Bez wątpienia wsparcie doradcy podatkowego pozwoli w ich uniknięciu.

Jakiego rodzaju sprawy może prowadzić kancelaria doradcy podatkowego?

Specjaliści pracujący w kancelarii doradcy podatkowego, którzy bardzo dobrze znają się zarówno na przepisach dotyczących podatków, a jednocześnie na finansach, świadczą usługi dla osób prywatnych oraz spółek. Każda osoba zarówno prywatna, jak i prawna, może zwrócić się do kancelarii doradztwa podatkowego z prośbą o wydanie opinii bądź poradę, która będzie dotyczyła ciążących na niej powinności mających związek z regulowaniem należności podatkowych. Pamiętać należy, że podatki zobowiązani są uiszczać wszyscy. Co roku osoby prywatne mają obowiązek złożyć w Urzędzie Skarbowym wypełniony PIT, który jest deklaracją osiągniętych przez nie zeszłorocznych dochodów. Z kolei na osobach prawnych ciąży powinność opłacania podatku CIT. Następnym podatkiem, który obowiązuje w naszym kraju jest podatek od towarów oraz usług, który popularnie zwany jest podatkiem VAT.

Czego może podjąć się kancelaria doradcy podatkowego?

Radca prawa podatkowego nie tylko objaśni osobom płacącym podatki zawiłości przepisów prawa podatkowego. Na prośbę klientów może także sporządzić deklarację podatkową. Kancelaria doradztwa podatkowego uprawniony jest do występowania w imieniu swoich klientów przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, jeśli w stosunku do klientów zostało wszczęte postępowanie przed tymi instytucjami. Kancelaria doradztwa podatkowego może składać odwołania od decyzji, które wydano. Na życzenie klientów może również występować w ich imieniu przed sądem administracyjnym czy prowadzić księgi podatkowe.