Obsługa prawna spółek – kodeks pracy, BHP, doradztwo podatkowe

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa zajmuje się pomocą i obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie przepisów podatkowych i Prawa pracy. Z proponowanej oferty skorzystać mogą zarówno jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również pozostałe podmioty nieposiadające osobowości prawnej, jak np. działalności prowadzone w ramach spółki.

Podatki – obsługa prawna firm

W zakresie tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy m.in.:
– prowadzenie spraw windykacyjnych,
– reprezentowanie przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji,
– doradztwo w sferze obsługi spółek, a także ich zakładania,
– wsparcie w sytuacji zapowiedzianej kontroli Urzędu Skarbowego,
– doradztwo i pomoc prawną w przygotowaniu i opiniowaniu umów,
– pisemne lub ustne porady w dziedzinie prawa podatkowego.

Prawo pracy w Krakowie

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała specjalizuje się również w Prawie pracy. Świadczy pomoc i konsultacje w obszarze:
– czasu pracy, w tym również urlopów pracowników,
– systemu wynagradzania pracowników,
– zobowiązań wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracodawcy i pracowników,
– przygotowania i rozwiązywania umów,
– przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
– spraw dotyczących naruszenia praw pracowniczych,
– sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
– przedawnienia roszczeń.