Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Tłumaczenia rosyjski Kraków. Uzyskaj więcej informacji na http://tinyurl.com/ya25agou

Ostatnie lata to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają pośród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia pracy czy też studiów w Polsce.

Kiedy potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Białorusi, Rosji czy Ukrainy. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]