W jakim celu wykonuje się badania geologiczne?

Współczesne badania geologiczne używają specjalistycznego sprzętu, który pozwala na dokładne sprawdzenie stanu gleby. Jakie procedury wykonuje się w trakcie takich czynności i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – sondowanie dylatometrem i pobranie próbek gruntu

Badania geologiczne przeprowadzane są w celu uzyskania precyzyjnych danych na temat składu gruntu. Do podstawowych czynności, jakie przeprowadzają specjaliści należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie statyczne, analiza próbek gruntu, ustalenie układu warstw podłoża. Badania te są wymagane przy każdym procesie budowlanym. Bez starannej weryfikacji gruntów nieruchomościom może grozić pękanie ścian, a w skrajnych przypadkach zawalenie. Przedsiębiorstwa zajmujące się analizami geologicznymi przygotowują wiele istotnych dokumentów, takich jak dokumentacje badań podłoża gruntowego, operaty wodnoprawne, wykonują ekspertyzy o stanie środowiska. W zakresie ich działania są również badania dotyczące geologii górniczej – przeprowadzanie wierceń, przygotowywanie wniosków koncesyjnych, inwentaryzacja terenów.

Badania geologiczne – bardzo głębokie wiercenia

Procedury związane ze sprawdzeniem składu gruntów odbywają się przy użyciu różnych urządzeń. Profesjonalne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do szczegółowych testów laboratoryjnych. Jakie maszyny są używane? Zarówno lekki sprzęt, jak i zmechanizowane maszyny, które przeprowadzają odwierty nawet 40 metrów wgłąb gruntu. Należą do nich kowadła, dylatometr Marchettiego. Podczas procesu wykorzystuje się badania polowe, takie jak sondowania SCPTu, dylometrem DMT bądź statyczne. Dzięki nim można określić stopień plastyczności czy zagęszczenie gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Zdaj się na specjalistyczne przedsiębiorstwa, mające stosowne kwalifikacje.