Badania kierowców

sprawdź badania kierowców na www.bielskobadania.pl

Zawodowi kierowcy przed zaczęciem działalności zarobkowej muszą przejść odpowiednie badania psychomotoryczne. Jest to ważne zwłaszcza, kiedy ich zawód dotyczy transportu ludzi lub ładunków określanych jako szkodliwe dla środowiska. Badania kierowców są obowiązkowe dla posiadaczy uprawnień kategorii C, D oraz E. Jak podobne testy wyglądają? W jaki sposób się do nich przygotować?

Pierwszy etap badania kierowców

Wstęp do badania kierowców opiera się na przeprowadzeniu rozmowy z potencjalnym kierowcą. Prowadzący jest w stanie w ten sposób stwierdzić, jak bardzo przepracowany jest ubiegający się o uprawnienia i w jakim jest stanie. Na tym etapie specjalista instruuje także kandydata na temat tego, co go czeka – w ten sposób minimalizuje się poziom stresu.

Następny etap badania kierowców

W drugiej kolejności potencjalny kierowca powinien wypełnić dostarczony mu kwestionariusz. Znajdzie w nim pytania, dzięki którym specjalista stwierdzi, czy sprawnie radzi sobie ze stresem i jak reaguje na niespodziewane problemy. Badanie pozwala również określić, na jakim poziomie są umiejętności społeczne kandydata – a to przecież decyduje o jego działaniach na szosie.

Badania kierowców – aparaty

Końcową częścią badania kierowców są próby wykonywane na specjalistycznych przyrządach. Stosuje się je w celu określenia refleksu kierowcy oraz adekwatności reakcji na problemy, które mogą przydarzyć się na drodze. Gdy mowa narzędziach wykorzystywanych w czasie badań, wspomnieć warto przede wszystkim miernik czasu reakcji i aparat Piórkowskiego.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]