Choreoterapia – metoda na leczenie nerwic, depresji i ADHD

Dzisiejsza psychologia chętnie korzysta z pozytywnego wpływu, jaki wywiera sztuka na ludzką psychikę. Dzieje się tak bez względu na fakt, czy chodzi o odbiorcę dzieła, czy jego twórcę. Rodzaje terapii stosujące działania artystyczne noszą zbiorczą nazwę arteterapii. Do tej grupy zalicza się m.in. biblioterapię (opierającą się na czytaniu), muzykoterapię, filmoterapię, teatroterapię oraz choreoterapię. Ta ostatnia, jak nietrudno się domyślić, jako element terapeutyczny wykorzystuje taniec. Co należy o niej wiedzieć?

Na czym polega choreoterapia?

Choreoterapia jest efektywna, ponieważ kluczowe elementy tańca umożliwiają odzyskanie i zachowanie równowagi między ciałem, a umysłem. Ruch i rytm pozwalają pacjentowi zagłębić się w swoją psychikę, zrozumieć zachodzące w niej procesy, a także zapanować nad emocjami. Aby uczestniczyć w zajęciach choreoterapii nie jest wymagana znajomość jakiegokolwiek stylu tanecznego. Nie są również konieczne predyspozycje do bycia dobrym tancerzem. Dużo istotniejsze jest wyczucie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym pomoże pacjentowi terapeuta.

Choreoterapia – wspomaga leczenie ADHD i lęku społecznego

Zakres problemów i schorzeń, w przezwyciężeniu których pomaga choreoterapia, jest bardzo szeroki. Obejmuje zarówno schorzenia natury czysto psychicznej, jak i schorzenia somatyczne. Choreoterapia jest stosowana m.in. w leczeniu lęku społecznego, nerwic, depresji, ADHD oraz przewlekłego zespołu stresu pourazowego. Może być również wykorzystywana jako terapia pomocnicza u pacjentów zmagających się z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, nowotworami oraz zaburzeniami ruchowymi – także tymi wynikającymi z różnego typu upośledzeń.