Enteroskopia – kiedy będzie pomocna?

Rozpoznanie chorób jelita cienkiego powodowało niegdyś znaczne problemy. Efektywną techniką była wyłącznie enteroskopia śródoperacyjna, która jednak wykazywała sporo minusów. Z tego powodu szczególnie ważnym odkryciem było wynalezienie nowej techniki rozpoznawania i kuracji schorzeń tego fragmentu przewodu pokarmowego – enteroskopii dwubalonowej. Jej wynalazcą jest Hironori Yamamoto, który po raz pierwszy użył jej w 2001 roku. Dlaczego okazało się to tak istotne? Jak przebiega to badanie? Kiedy enteroskopia będzie przydatna?

Na czym polega enteroskopia?

Zastosowanie śródoperacyjnej enteroskopii w badaniu chorób jelita cienkiego było przyczyną sporych trudności – ów odcinek bardzo wszak się zapętla. Enteroskopia dwubalonowa likwiduje takie trudności, gdyż instrument jest wzbogacony dwoma balonami, dzięki czemu specjalista ma szanse obejrzeć nawet ukryte miejsca. Aparat wkłada się przez jamę ustną, zatem niepotrzebne jest użycie skalpela. Stosuje się natomiast znieczulenie ogólne, jedynie w pojedynczych przypadkach zastępując je lekami uspokajającymi.

Plusy enteroskopii

W przeciwieństwie do enteroskopii śródoperacyjnej, opisywana technika okazuje się całkowicie pewna. Z uwagi na fakt, iż pozwala na uzyskanie obrazu przewodu systemu na bieżąco oraz wzięcie próbki błony śluzowej jelita, jest bardzo przydatna przy diagnostyce wielu schorzeń. Jest wykorzystywana w przypadku krwawień z przewodu pokarmowego, polipowatości lub podczas leczenia miejscowego.