Jak działają defibrylatory AED?

Defibrylatory to urządzenia wykorzystywane w sytuacjach śmiertelnych zagrożeń. Codziennie ratują życie milionom osób z częstoskurczem komór. Jak działają defibrylatory AED i czym się wyróżniają?

Defibrylatory AED – sprzęt stosowany w przypadku zatrzymania krążenia

Defibrylator to sprzęt, który pomaga przywrócić właściwy rytm serca, np. w przypadku wystąpienia migotania komór. Działa na serce wysyłając prąd elektryczny o określonej mocy, dzięki czemu możliwe jest uratowanie życia chorej osoby. Tradycyjny defibrylator składa się z tzw. łyżek oraz monitora wyświetlającego poziom arytmii. O przebiegu defibrylacji decyduje lekarz. Wyjątkowym rodzajem sprzętu jest defibrylator AED, który może być stosowany zarówno przez specjalistów, jak i osoby bez profesjonalnego wykształcenia. Defibrylator AED samodzielnie analizuje czynności życiowe i decyduje czy pacjent wymaga reanimacji. Następnie za pomocą poleceń głosowych oraz grafik osoba prowadząca defibrylację jest informowana o dalszym przebiegu czynności. Urządzenia wydają także sygnały dźwiękowe, co pomaga zachować poprawny rytm ucisków klatki piersiowej.

Defibrylatory AED – obsługiwane nawet przez osoby bez profesjonalnego wykształcenia

Statystyki pokazują, że szybkie zastosowanie defibrylacji zwiększa szanse przywrócenia rytmu serca nawet o 75%. To właśnie z tego powodu w internecie, prasie i telewizji organizowane są akcje społeczne dotyczące prowadzenia defibrylacji, a w polskich miastach instaluje się defibrylatory AED. Defibrylatory AED od tradycyjnych odróżniają się przede wszystkim budową. Wyposażone są w jednorazowe elektrody, które umieszcza się na ciele osoby reanimowanej. Dodatkowe aparatura zewnętrznego defibrylatora obejmuje też ręcznik i maseczkę ochronną. Urządzenia te posiadają moduł automatycznej analizy pracy serca.