Leczenie nerwicy

Medycyna charakteryzuje nerwicę jako zespoły psychogennych nieprawidłowości emocjonalnych, zaburzeń procesów psychicznych i nieprawidłowych form zachowania występujących w tym samym czasie i powiązanych ze sobą równocześnie u których przyczyny leży stres i lęk.

Nerwica – leczenie farmakologiczne

Najefektywniejszą metodą kuracji zaburzeń nerwicowych jest połączenie kuracji medykamentami z psychoterapią. W leczeniu nerwicy stosuje się przeważnie leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym zorientowane na różne jej symptomy. Leczenie nerwicy ma charakter ciągły, a środki przeciw depresyjne mogą silnie uzależniać i oddziaływać na ogólny obraz zdrowia fizycznego chorego.

Psychoterapia przy leczeniu nerwicy

Metody psychoterapeutyczne są tak samo ważne, a, w wielu przypadkach nawet ważniejsze niż leczenie farmakologiczne. Psychoterapia w leczeniu nerwicy pozwala na uzyskanie wiedzy o genezie wielu symptomów. Do najczęściej zalecanych metod psychoterapeutycznych należą terapię poznawczą, terapię poznawczo-behawioralną i interpersonalną jak również psychoanalizę.

Dodatkowe techniki wspierające w leczeniu nerwicy

Metod wspomagających leczenie nerwicy jest wiele – należą do nich: medytacje, ćwiczenia fizyczne, grupy wsparcia, konsultacje z telefonem zaufania, ale przede wszystkim indywidualna inicjatywa chorego ma kluczowe znaczenie dla efektów terapii.

Równie istotną rolę w patogenezie neurozy może odgrywać brak wysiłku fizycznego. Zwraca się uwagę na pozytywną rolę np. jogi i regularnych ćwiczeń fizycznych, co sprzyja rozładowywaniu napięcia i odreagowywaniu stresu. Zmiana diety także podnosi efektywność procesu leczenia nerwicy. Pomocne jest również stosowanie ziół, działających kojąco na symptomy nerwicowe.

Do innych sposobów leczenia głównie bardzo trudnych, powikłanych nerwic należą elektrowstrząsy. Ta dyskusyjna technika wykorzystywana kiedyś głównie w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych obecnie jest uznana za bezpieczną.