Pierwsza pomoc – kursy

W Polsce każdego roku umiera parę tysięcy osób tylko z tego powodu, że świadkowie wypadku nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Odpowiedzią na tak niechlubne statystyki są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego reagowania w momencie zagrożenia zdrowia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością o wiele wygodniejsze i tańsze, jednak nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania symulacji z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Tematy omawiane w czasie szkolenia, zależą od wspólnych ustaleń organizatora z uczestnikami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim pojawić takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku oparzeń chemicznych czy zawału mięśnia sercowego.