Psychoterapia

Psychoterapeutą jest, najogólniej rzecz biorąc, każda osoba, która odbywała kurs z tego zakresu. Dostęp do tego typu specjalistycznych szkoleń jest zazwyczaj jednak ograniczony do osób, które posiadają wykształcenie wyższe. Do osób zainteresowanych rozszerzeniem swoich umiejętności o psychoterapię zaliczają się zazwyczaj eksperci z zakresu pokrewnych nauk, takich jak: psychologia, socjologia, pedagogika, filozofia, a także biologia i inne ścisłe dziedziny nauk.

Grupowa psychoterapia

Metoda ta wykorzystuje działanie psychologiczne grupy, co ma na celu pomoc indywidualnemu pacjentowi. Psychoterapia grupowa może być rozplanowana na kilka pojedynczych sesji, ale może również przybierać dłuższe formy, np. wieloletniego leczenia. Grupy terapeutyczne są zwykle są konkretnie ukierunkowane np. ich celem jest pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniem od substancji psychotropowych. Oprócz tego istnieją także grupy o charakterze ogólnym, do których należą osoby mające różne przykre życiowe doświadczenia. Przed dołączeniem do konkretnej grupy z pacjentem jest przeprowadzana rozmowa w celu ustalenia jego problemów. Przyłączenie się do grupy ważną decyzją, gdyż dla powodzenia terapii musi on wierzyć, że obie strony mogą pomóc sobie nawzajem pacjenta.