Schizofrenia

Schizofrenia to inaczej „psychoza schizofreniczna”. Określenie „schizofrenia” wywodzi się od słów schizis i phren, które tłumaczy się jako: „rozszczepić” i „umysł”. To chroniczna choroba, którą można i trzeba leczyć. Zalicza się ją do tzw. zaburzeń psychotycznych, czyli stanów, które charakteryzują się nieadekwatnym przeżywaniem świata realistycznego. Chory cierpiący na schiozofrenię ma głębokie zaburzenie poczucia granic między swoją osobą a otoczeniem. Cechuje go utrata poczucia autorstwa własnych zachowań

Rodzaje schizofrenii

Można wydzielić kilka odmian schizofrenii, które mają inne rokowanie:

  • schizofrenia paranoidalna występuje najpóźniej. Do objawów zalicza się urojenia, zwykle nieusystematyzowane
  • schizofrenia hebefreniczna występuje zwykle w wieku pokwitania. Chory zachowuje się dziwacznie. Jest to forma bardzo rzadka
  • w schizofrenii katatoniczej chory usztywnia się i przybiera nienaturalne pozycje. Utrzymuje się to przez godziny a nawet parę dni. W tym czasie chory nie przyjmuje posiłków
  • schizofrenia prosta wyróżnia się powolnym pogarszaniem się codziennego funkcjonowania pacjenta

Na czym polega leczenie schizofrenii?

W nowoczesnym leczeniu schizofrenii ważnymi elementami są: psychoterapia indywidualna lub grupowa, psychoedukacja pacjenta i rodziny, rehabilitacja. Praca terapeutyczna z pacjentami z pierwszym epizodem schizofrenii nastawiona jest na podtrzymywanie kontaktu oraz dostarczanie pozytywnych doświadczeń. Rodzaj psychoterapii stosowanej w leczeniu schizofrenii powinien być dobierany w zależności od trudności pacjenta.