Uzależnienia

Leczenie uzależnień to proces zwykle długotrwały. Uzależnieniem zazwyczaj nazywa się mocną niewrodzoną potrzebę by wykonywać jakąś czynność. W języku codziennym wyrażenie to stosujemy do uzależnień częstych w naszym społeczeństwie, np. narkomania, alkoholizm, palenie papierosów, ale niemal wszystko może stać się uzależniające. Dlatego o uzależnieniu możemy również mówić w przypadku niekontrolowanego korzystania z komputera, nałogowego rozgrywania gier komputerowych, czy też braku możliwości oparcia się chęci spożywania określonego pokarmu,bądź też jedzenia w ogóle.

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień często jest mylnie utożsamiane z detoksykacją, kiedy w tym drugim przypadku mówimy tylko o sferze fizycznej. W leczeniu uzależnień chodzi natomiast przywrócenie jednostki uzależnionej do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Nie chodzi więc wyłącznie o odrzucenie szkodliwej substancji, ale także o rekonstrukcję osobowości, życia w rodzinie i miejsca w społeczeństwie. Istnieje wiele metod leczenia uzależnień, jednak w Polsce zdecydowanie najpopularniejszy jest reprograming. Terapia ta kładzie nacisk na wprowadzanie w umysł pacjenta pozytywnych modeli zachowań, by miał możliwość z nich skorzystać w chwilach regresu leczenia.